CBD, vars fulla namn är cannabidiol, har mer på senare tid blivit talat om i media och börjat användas av en hel del människor omkring vår planet, och du kan säkert ha sett reklam om dess olika applikationer, såsom en extra boost till dina sportdrycker, smoothies eller i kaffet på morgonen.

Hur är cannabidiol( CBD ) annorlunda från marijuana?

CBD står för cannabidiol och är den näst mest förekommande aktiva ingrediensen i cannabis och hampa.
Medan den är en essentiell komponent av medicinsk marijuana, så härleds det direkt till hampaplantan, som är en kusin till marijuanaplantan.

Medan CBD är en komponent av marijuana ( en av över 100 vetenskapligt funna kemiska föreningar ), så skapar den inte i isolerad för, med bara CBD med andra ord, ett ”rus”, att man blir hög vid användning.
Enligt en rapport av WHO, världshälsoorganisationen så yttrades detta om CBD:
”CBD innehar inga effekter som visar på att det skulle vara något man kan missbruka eller bli beroende av.
Till denna dag, så har ingen evidens vad gäller folkhälsoproblem kunnat påvisas vid bruk av ren CBD.”

Är CBD lagligt?

CBD är lagligt i Sverige, om det är industriodlad hampa som är godkänd enligt våra restriktioner, och inte förbipasserar 0,2% THC i en given produkt.
I de flesta stater i USA är det möjligt att få tag på lagligt, men den exakta legala statusen är ännu något av en gråzon, och inte svart på vitt.
Alla femtio stater har lagar som berör lagaliteten av CBD med varierande grader av restriktioner, och medan FDA fortfarande klassificerar CBD i samma klass som marijuana, så kämpar de inte emot det på samma vis som med typisk marijuana, också kallad för cannabis.

I december år 2015 så lättade FDA på regulationerna för att tillåta forskare göra experiment och forskning på människor i CBD-studier.
I nuläget så införskaffar många människor CBD via internet utan att ha medicinsk cannabis licens.
USA’s regerings ställning gällande CBD är förvirrande, och det beror bland annat på om CBD kommer från hampa eller marijuana.
Lagligheten av CBD är förväntad att förändras, då det förnuvarande en konsensus i kongressen att få igenom hampaplantan och odling laglig, vilket skulle för alla intentioner och anledningar göra CBD mycket svårt att förbjuda.

CBD

Vad är evidensen och potentiella hälsoeffekter?

CBD har blivit omtalat för att göra gott gällande en stor variation av hälsoproblem och sjukdomstillstånd, så väl som enskilda symtom, men den allra starkaste och mest bevisade evidensen av effektivitet berör CBD’s funktion i att tillse, mildra eller helt ta bort ( vid användning, inte för gott utan användning så vitt vi vet ännu ) barndomsepilepsi-syndrom av olika former, som till exempel ”Dravet-syndromet” och Lennox-Gastaut-syndromet ( LGS ), som typiskt inte kan hjälpas av typiskt antispasm-läkemedel.
I mångtala studier så har den vart kapabel till att reducera antalet krampanfall, och i många andra fall har det lyckats stoppa krampanfall av olika orsaker – helt och hållet.

Videos av effekterna av CBD på dessa barn och deras spasmer och kramper är tillgängligt för vem som helst att ta del av via internet, och de är mycket gripande. Nyligen så har FDA tillåtit den första ( någonsin ) cannabisbaserade medicinen för dessa tillstånd, och läkemedlet heter Epidiolex som innehåller CBD.

Vad används det till?

Vidare, så är det använt kanske allra mest för ångest, depression och smärta av olika slag.
Den vanligaste användningen är sannolikt för ångest, och för patienter som lider av problem med att somna in på natten, sömnlöshet och andra sömnproblem, och studier har visat på att CBD både hjälper människor att faktiskt somna, och kunna fortsätta sova utan att vakna lika ofta, eller alls.

CBD må vara ett alternativ till olka typer av kronisk smärta. En studie från the European Journal of Pain visade i en djurbaserad studie att när det appliceras på huden kunde hjälpa med att minska både smärta, och orsaken av den, som nästan alltid är inflammation, bland annat i tillståndet artrit.
En annan studie visade att mekanismen stoppar, begränsar inflammation och neuropatisk smärta, vilket är två typer av smärtproblematik som är kronisk som över åren vart allra svårast att behandla.
Fler mänskliga studier sker, och vidare utforskning behövs i detta område för att kunna ”back upp”, underbygga dessa påståenden vad gäller ämnet och dess relation till smärtkontroll.

Så, är det säkert att använda?

Typiska biverkningar är illamående, utmattning och irritabilitet. CBD kan också påverka effektiviteten av diverse mediciner, så innan användning är det bra att läsa på om det finns synergi eller någon typ av dissonans mellan CBD och det givna läkemedlet. Bland annat så påverkar läkemedlet Coumadin som är en blodförtunnande medicin, och det kan höja nivåerna av andra läkemedel i ditt blod på samma sätt som grapejuice gör.

Biverkningar är ovanliga dock, och de är oftast milda i sättet de tar sitt uttryck.
Man skulle kunna säga att den största säkerhetsrisken med CBD i nuläget är att det överlag säljs främst som ett tillskott, inte en medicin. Förnuvarande så har FDA inte reglerat säkerheten och renheten av kosttillskott, så du kan inte med garanti vet att produkten du köper har den aktiva ingrediensen i sig som etiketten förespråkar.
Utöver det så kan produkter innehålla andra okända ingredienser. Och vi vet ännu inte vad den mest terapeutiska dosen är för något givet tillstånd, även om det helt klart i nuläget finns tillfälliga rekommendationer att testa på, vid eget bruk utan läkare eller annan vårdpersonals bistånd i ens hälsoresa.

Vilka risker finns det med CBD?

Vissa tillverkare har blivit granskade av regeringen för vilda, icke-försvarbara påståenden, som att den är en definitiv bot mot cancer, vilket det inte är, men kan utan tvekan underlätta vid cancertillstånd, och säkerligen med vidare forskning också ha förmågan att vara del i att bota cancer. Mer forskning behövs, men CBD må bevisa sig själv vara ett alternativ för ångest, insomningsproblem och kronisk smärta, såväl som epilepsi.
Utan tillräckligt med högkvalitativ evidens i mänskliga studier så kan vi inte ännu ange effektiva doser för diverse tillstånd och symtom.

Och i och med att det ännu inte är reglerat och standardiserat, utan säljs som kosttillskott så är det svårt att veta exakt vad du får i dig vid bruk av till exempel CBD-olja. Om du bestämmer dig för att pröva, så kan du göra det om du önskar, men är du osäker på saker och ting, och ännu inte har eller kan läsa på om saken själv för just dig och din hälsa, din situation så rekommenderas det att man är i kontakt med en bra läkare som kan hjälpa till i processen av att testa på det, och ha genuina uppföljningar med läkaren längs prövandets gång. Och glöm inte, om du väljer att hoppa över läkarkontakten speciellt, att den inte kommer påverka den medicin du tar.

Detta går att läsa om på nätet och det finns mycket artiklar såväl som videos, även vetenskapliga studier att ta del av för de som önskar att göra detta på egen hand utan att involvera andra människor, såsom vårdpersonal av olika slag, inför och under sin användning av CBD.

CBD håller mycket potential, inom många områden av mänskliga hälsa och ohälsa, och vi kommer utan tvekan så vidare ökad användning och fler studier komma ut som kommer bringa oss människor mer fullhet i vår kunskap om CBD.